Lektörstjänst

Läsning av manus:

Romaner, novellsamlingar och kapitelböcker (barn – och ungdom) : 1800:- + 5:-/sida

Diktsamlingar: 1500:- + 5:-/sida

Bilderböcker (max. text: 4 A4-sidor)        1200:-

Bifoga gärna bildkopior, om detta inte är möjligt ge mig information om det tänkta samspelet bild och text för att få en helhetsbild.

För ovanstående manus skriver jag fortlöpande kommentarer i texten och ett sammanfattande lektörsomdöme på 2-3 A4-sidor.

För övriga manus kontakta mig för prisuppgift.

Handledning och närläsning för övriga skrivprojekt kontakta mig för mer information och prisuppgift.

För ovanstående tjänster gäller:

  • Manuskriptet ska vara utskrivet på skrivmaskin eller dator. Handskrivna manus tas inte emot.
  • Teckenstorlek 12 pkt och helst typsnitt Times New Roman.
  • Glest radavstånd (1,5 -2) rader och rejäla marginaler.
  • Använd sidnumrering. Inte dubbelsidig utskrift.
  • Skicka en kopia – inte original.
  • Separat följesedel med kort textpresentation, namn, postadress, faktureringsadress, e-post och tel.nr.
  • Skicka med ett frankerat kuvert för återsändning av ditt manus.
  • Tidsåtgång: 6-8 veckor. Förskottsbetalning. Priserna är inklusive moms.
  • Lektörstjänsten är ingen garanti för utgivning. Vi ansvarar inte för insända manus!